AmiBroker

Qúy vị có thể download phần mềm Ami Broker tại đây

Image result for amibroker logo

I. Giới thiệu phần mềm Ami Broker

Ami Broker là phần mềm Phân tích Kỹ thuật chuyên nghiệp được sử dụng bởi nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới.

– Ami Broker cung cấp cho người dùng các công cụ để theo dõi, phân tích lượng lớn các cổ phiếu với những công cụ đầy đủ và dễ dàng tùy biến theo nhu cầu.

II. Hướng dẫn cài đặt
Video hướng dẫn cài đặt và tải dữ liệu cho Amibroker 6.0.0.2:
Comments