Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect

Bạn đăng nhập tài khoản bạn theo link dưới đây

https://myaccount.vndirect.com.vn/

Phần 1: Hủy Môi giới cũ (đối với KH đang có môi giới)

Quý khách vào chọn mục: Sản phẩm dịch vụ => Tổng hợp => Dịch vụ chứng khoán và hủy dịch vụ với môi giới cũ như hình. Chú ý bạn phải hủy dịch vụ tất cả các tài khoản bạn có.

Phần 2: Đăng ký Môi giới mới: linh.nguyenngoc2

Sau khi nhận được mail thông báo chấm dứt dịch vụ, quý khách đăng nhập vào tài khoản và đăng ký môi giới mới như hình dưới đây

Comments