Nhận định về CTCP MSH – Công ty cổ phần May Sông Hồng

Nhận định về công ty cổ phần May Sông Hồng ( MSH )

I. Tính an toàn:

1, Tài chính

  • Tiền 682.6 tỷ,  chiếm 27.1% tổng tài sản => rất mạnh
  • Tiền mặt/cp = 14k
  • Tổng nợ 1586 tỷ, trong đó nợ ngân hàng 794 tỷ, nợ chiếm dụng 791 tỷ. Như vậy là nợ cân bằng nhau 1 nửa là nợ chiếm dụng, 1 nửa là nợ ngân hàng.
  • Công ty trả nợ ngân hàng và tăng vốn khiến tỉ số nợ/ VCHS giảm từ  2.15 về 1.7 lần, tỉ số nợ ngân hàng/VCSH giảm từ 1.23 về 0.85 lần. Công ty bớt phụ thuộc vào vay nợ, giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Tốc độ tăng nợ âm,  tốc độ tăng vốn tăng mạnh.  Phần nợ giảm do công ty trả nợ ngân hàng là tín hiệu tốt.
Continue reading “Nhận định về CTCP MSH – Công ty cổ phần May Sông Hồng”

[RBS Daily] Nhận định thị trường ngày 09/04/2019.

Nhận định thị trường ngày 09/04/2019.

– Thị trường trong nước giảm trong bối cảnh đã số thị trường thế giới tăng. Đây là dấu hiệu thị trường trong nước đang yếu hơn thị trường quốc tế.

Continue reading “[RBS Daily] Nhận định thị trường ngày 09/04/2019.”