2019 – RSI – Relative Strength Index

RSI là gì ???

Share Code AMIBROKER cho A.E trading.

  • Dùng được cho cơ sở và phái sính. Nhưng chủ yếu mình dùng cho phái sinh.

Giới thiệu qua về code.

  • Rsi tính trong 21 kỳ, ae có thể tuỳ chỉnh.
  • MA Rsi Tính trong 30 kỳ, ae có thể tuỳ chỉnh.
Continue reading “2019 – RSI – Relative Strength Index”