[RBS Daily] Nhận định thị trường ngày 09/04/2019.

Nhận định thị trường ngày 09/04/2019.

– Thị trường trong nước giảm trong bối cảnh đã số thị trường thế giới tăng. Đây là dấu hiệu thị trường trong nước đang yếu hơn thị trường quốc tế.

Continue reading “[RBS Daily] Nhận định thị trường ngày 09/04/2019.”