Nhận định thị trường ngày 06/09/2019 : Tiếp tục cầm máu

#rbsdaily


Market View : http://excel.robostock.vn/

Phiên cuối tuần, nhiều cổ phiếu phá đáy, số mã tăng ít hơn số mã giảm, bình quân cổ phiếu Bluechip tăng không đáng kể 0.07%. Thị trường tiếp tục cầm máu trong đà giảm tiếp diễn, vẫn chưa chưa có tín hiệu báo đáy.

Continue reading “Nhận định thị trường ngày 06/09/2019 : Tiếp tục cầm máu”

Nhận định thị trường ngày 05/09/2019 : Thị trường cầm máu trong quá trình giảm.

#rbsdaily

Cuối phiên thị trường quay đầu từ tăng thành giảm, số mã giảm cao hơn số mã tăng, trung bình nhóm bluechip giảm 0.3%.

Continue reading “Nhận định thị trường ngày 05/09/2019 : Thị trường cầm máu trong quá trình giảm.”