Hướng dẫn giao dịch tài khoản chứng khoán KB

Giao dịch online qua web hoặc app Sau khi bạn nhận được cuộc điện thoại xác nhận mở tài khoản từ nhân viên nghiệp vụ của KB , bạn sẽ được gửi tin nhắn SMS hoặc email thông tin đăng nhập của tài khoản bao gồm số tài khoản 091C… và mật khẩu đăng nhập … Continue reading Hướng dẫn giao dịch tài khoản chứng khoán KB