Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect

Bạn đăng nhập tài khoản bạn theo link dưới đây https://myaccount.vndirect.com.vn/ Phần 1: Hủy Môi giới cũ (đối với KH đang có môi giới) Quý khách vào chọn mục: Sản phẩm dịch vụ => Tổng hợp => Dịch vụ chứng khoán và hủy dịch vụ với môi giới cũ như hình. Chú ý bạn phải hủy dịch vụ tất cả … Continue reading Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect