Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect

Bạn đăng nhập tài khoản bạn theo link dưới đây

https://myaccount.vndirect.com.vn/

Phần 1: Hủy Môi giới cũ (đối với KH đang có môi giới)

Quý khách vào chọn mục: Sản phẩm dịch vụ => Tổng hợp => Dịch vụ chứng khoán và hủy dịch vụ với môi giới cũ như hình. Chú ý bạn phải hủy dịch vụ tất cả các tài khoản bạn có.

Phần 2: Đăng ký Môi giới mới: linh.nguyenngoc2

Sau khi bấm hủy vài tiếng, quý khách đăng nhập lại vào tài khoản và đăng ký môi giới mới như hình dưới đây

mục 5: bạn chọn tài khoản giao dịch muốn chuyển cho Broker tư vấn, nếu bạn có nhiều tiểu khoản khác nhau bạn thao tác nhiều lần để gán hết các tiểu khoản cho Broker đó

Mục 6:
DAC: Broker chỉ tư vấn, không thể xem tài khoản bạn cầm gì, mua bán gì và không thể đặt lệnh mua bán trên tài khoản bạn (theo yêu cầu của bạn)
BA: Broker có thể xem tài khoản bạn, có thể đặt lệnh bằng phần mềm của nhân viên môi giới, cuối tháng bạn phải xác nhận lệnh trên web hoặc app. (Phải lên cty VND ký thêm tờ ủy quyền cho Br)

Mục 7: user của tôi là linh.nguyenngoc2
Mục 8: phí bạn gõ 0.15
Mục 9: bạn tích ô đồng ý
Sau đó bạn gửi yêu cầu đăng ký

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO VNDIRECT

Facebook Comments