Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect

Bạn đăng nhập tài khoản bạn theo link dưới đây

https://myaccount.vndirect.com.vn/thap-tai-san/dang-ky-moi-gioi?username=linh.nguyenngoc2

Phần 1: Hủy Môi giới cũ (đối với KH đang có môi giới)

Nếu trạng thái đang là BA, BAA, quý khách phải Chấm dứt hết trên các tiểu khoản với người tư vấn cũ.

Phần 2: Đăng ký Môi giới mới: linh.nguyenngoc2

Sau khi Chấm dứt BR cũ vài tiếng, quý khách đăng nhập lại vào tài khoản và đăng ký môi giới mới như hình dưới đây

1. Bạn chọn tài khoản/ tiểu khoản của bạn để đăng ký người tư vấn ( bạn lần lượt chọn hết các tiểu khoản mà bạn có, làm lần lượt để chuyển về ng tư vấn mới)

2. Chọn dịch vụ Môi giới không ủy quyền đặt lệnh , môi giới sẽ chỉ tư vấn, không đặt lệnh và xem được tài khoản của bạn đang có gì , mua bán gì. ( chọn có ủy quyền đặt lệnh khi nhờ môi giới đặt lệnh hộ hoặc bạn ủy thác tài khoản cho môi giới, bạn sẽ ký thêm 1 tờ ủy quyền đặt lệnh nữa để hoàn thiện hồ sơ)

3. User của tôi là : linh.nguyenngoc2 , nếu bấm link trên thì đã được điền sẵn

4. Bạn điền mức phí giao dịch là 0.15 (ko mất thêm gì so với tự giao dịch)

Bạn tick xác nhận và bấm đăng ký

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO VNDIRECT

Facebook Comments