Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect

Bạn đăng nhập tài khoản bạn theo link dưới đây

https://myaccount.vndirect.com.vn/

Phần 1: Hủy Môi giới cũ (đối với KH đang có môi giới)

Chấm dứt hết trên các tiểu khoản với người tư vấn cũ.

Phần 2: Đăng ký Môi giới mới: mã 0101786750

Sau khi Chấm dứt BR cũ, quý khách đăng ký môi giới mới như hình dưới đây

Bạn tick xác nhận , check email của bạn, sẽ có thư xác nhận , bạn nhập OTP để hoàn tất đăng ký người tư vấn.

Phí giao dịch của bạn sẽ được set 0.15% , cái này mình sẽ làm email gửi lên giám đốc phê duyệt

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO VNDIRECT

Facebook Comments