Support & Resistance (hỗ trợ và kháng cự)

Support và resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung và cầu. Trên thị trường tài chính, giá cả phụ thuộc vào sự tăng giảm của cung và cầu. Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm, kì vọng giá giảm và việc bán. Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng … Continue reading “Support & Resistance (hỗ trợ và kháng cự)”

Support và resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung và cầu. Trên thị trường tài chính, giá cả phụ thuộc vào sự tăng giảm của cung và cầu. Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm, kì vọng giá giảm và việc bán. Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng , kì vọng giá tăng và việc mua. Những từ này được dùng với ý nghĩa như nhau. Khi nhu cầu tăng giá sẽ tăng còn khi cung tăng thì giá sẽ giảm. Khi cung và cầu đạt mức cân bằng thì giá sẽ ổn định. Continue reading “Support & Resistance (hỗ trợ và kháng cự)”

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị nhiều người chỉ trích, nhưng nó vẫn được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng. Rất nhiều người…

Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị nhiều người chỉ trích, nhưng nó vẫn được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng. Rất nhiều người…

Continue reading “Lý thuyết Dow”

Đường trung bình (Moving Average)

Một đường trung bình là cách làm phẳng hoạt động biến động giá theo thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của giá đóng trong một khoảng thời gian “x”. …

Một đường trung bình là cách làm phẳng hoạt động biến động giá theo thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của giá đóng trong một khoảng thời gian “x”. …

Continue reading “Đường trung bình (Moving Average)”

Trendline–Đường xu hướng

Trendlines có thể nói là hình thức phân thích kĩ thuật phổ biến nhất hiện nay. Mình cũng xin thêm vào là những đường này có thể là một trong những đường bị tận dụng kém công suất nhất trong tất cả các được. Nếu vẽ đúng các đường này có thể chính xác vì … Continue reading “Trendline–Đường xu hướng”

Trendlines có thể nói là hình thức phân thích kĩ thuật phổ biến nhất hiện nay. Mình cũng xin thêm vào là những đường này có thể là một trong những đường bị tận dụng kém công suất nhất trong tất cả các được. Nếu vẽ đúng các đường này có thể chính xác vì bất cứ hệ thống nào khác hoặc phương pháp nào khác mà bạn thường nhắc tới. Thật không may hầu hết các traders đều vẽ các đường này ko đúng hoặc cố gắng khiến cho đương này phù hợp với thị trường thay vì cách ngược lại ….

Continue reading “Trendline–Đường xu hướng”

RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau: RSI = 100 – 100/(1+RS) RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày/Trung … Continue reading “RSI (Relative Strength Index)”

Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau: RSI = 100 – 100/(1+RS) RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày/Trung bình giá đóng cửa giảm của x ngày…

Continue reading “RSI (Relative Strength Index)”

Chỉ báo MACD

MACD là một viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để xác định các trung bình biến đổi để cho biết một xu hướng mới, tăng giá hay giảm giá. Sau tất cả, ưu tiên số một của chúng ta trong … Continue reading “Chỉ báo MACD”

MACD là một viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để xác định các trung bình biến đổi để cho biết một xu hướng mới, tăng giá hay giảm giá. Sau tất cả, ưu tiên số một của chúng ta trong giao dịch là có thể tìm ra xu hướng bởi vì việc này làm ra tiền. …

MACD là một viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để xác định các trung bình biến đổi để cho biết một xu hướng mới, tăng giá hay giảm giá. Sau tất cả, ưu tiên số một của chúng ta trong giao dịch là có thể tìm ra xu hướng bởi vì việc này làm ra tiền. Continue reading “Chỉ báo MACD”

Chỉ số dao động Stochastic

Chỉ số dao động Stochastic cho ta so sánh giá một chứng khoán đóng cửa với khoảng giá của nó trong một thời gian xác định. Chỉ số dao động Stochastic được thể hiện thành 2 đường. Đường chính được gọi là “%K”. Đường thứ hai được gọi là “%D” là trung bình trượt của … Continue reading “Chỉ số dao động Stochastic”

Chỉ số dao động Stochastic cho ta so sánh giá một chứng khoán đóng cửa với khoảng giá của nó trong một thời gian xác định. Chỉ số dao động Stochastic được thể hiện thành 2 đường. Đường chính được gọi là “%K”. Đường thứ hai được gọi là “%D” là trung bình trượt của “%K”. … Continue reading “Chỉ số dao động Stochastic”

Lượng hóa sự chặt chẽ, lỏng lẻo của 1 cổ phiếu

Lượng hóa sự chặt chẽ, lỏng lẻo của 1 cổ phiếu  Chúng ta biết, một cổ phiếu trước khi bước sang 1 chu kỳ tăng bền vững cần yếu tố trước đó là sự tích lũy, chặt chẽ trong biên độ.

 Chúng ta biết, một cổ phiếu trước khi bước sang 1 chu kỳ tăng bền vững cần yếu tố trước đó là sự tích lũy, chặt chẽ trong biên độ.

Continue reading “Lượng hóa sự chặt chẽ, lỏng lẻo của 1 cổ phiếu”

Ichimoku giấc mơ và sự thật

#Rbskienthuc: Đây là 1 hệ thống đầu tư chứng khoán sử dụng Ichimoku, một công cụ rất nổi tiếng và hiệu quả. Tuy tôi đã không còn dùng nhưng với các bạn thì nó vẫn thật sự là 1 chiêu thức đủ để tranh bá xưng hùng nếu hiểu rõ tường tận.

#Rbskienthuc:

Đây là 1 hệ thống đầu tư chứng khoán sử dụng Ichimoku, một công cụ rất nổi tiếng và hiệu quả. Tuy tôi đã không còn dùng nhưng với các bạn thì nó vẫn thật sự là 1 chiêu thức đủ để tranh bá xưng hùng nếu hiểu rõ tường tận.

Continue reading “Ichimoku giấc mơ và sự thật”

VÌ SAO NÊN MUA CỔ PHIẾU VƯỢT ĐỈNH

? Đỉnh là 1 điểm, đường thẳng dẫn tới đỉnh là tập hợp của vô số điểm, xác suất bạn mua đúng đỉnh là 1 trên vô số. Hôm nay chúng ta chỉ bàn ở vấn đề〽 XÁC SUẤT 〽

? Đỉnh là 1 điểm, đường thẳng dẫn tới đỉnh là tập hợp của vô số điểm, xác suất bạn mua đúng đỉnh là 1 trên vô số. Hôm nay chúng ta chỉ bàn ở vấn đề XÁC SUẤT Continue reading “VÌ SAO NÊN MUA CỔ PHIẾU VƯỢT ĐỈNH”