Hướng dẫn mở tài khoản Online ở VPS

Điền thông tin vào link dưới đây, mã môi giới của RBS là 3338

https://openaccount.vps.com.vn?MKTID=3338

Các bạn điền mã người thới thiệu 3338 để tài khoản được nhóm RBS tư vấn quản lý, chọn Hội sở Hà Nội ( bạn ở đâu thì cũng chọn mở tài khoản ở Hà Nội vì RBS làm tại VPS Hà Nội)
Chú ý nếu chứng minh thư của bạn dạng mới hay thẻ căn cước công dân thì Nơi cấp sẽ bắt đầu bằng Cục gì đó, gõ Cục.. là nó sẽ gợi ý để lựa chọn đúng

Bạn sẽ phải upload ảnh chụp 2 mặt chứng minh thư lên cho VPS trong khi đăng ký, sau khi mở xong VPS sẽ gửi bạn ngay thông tin đăng nhập qua email hoặc SMS, bạn login vào để xác nhận và đổi mật khẩu lần đầu
Nếu dùng smartphone thì các bạn cài ứng dụng SmartOne
Nếu dùng nền web thì https://smartone.vps.com.vn/Account/Login

Ban đầu bạn sẽ có tiểu khoản đuôi 1 : không margin, vài ngày sau khi hồ sơ hoàn tất bạn sẽ được add thêm các tiểu khoản sau
tk đuôi 3: margin đặc biệt
tk đuôi 6: margin thường (hay dùng nhất)
tk đuôi 8: phái sinh

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ID TƯ VẤN CHĂM SÓC

Nếu bạn đã có tài khoản mở ở VPS, bạn muốn về làm khách với RBS thì bạn có thể xin chuyển người chăm sóc theo hướng dẫn:

· Gọi điện tổng đài 19006457 số máy lẻ 1 xin chuyển tài khoản về broker Nguyễn Ngọc Linh – ID: 3338

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN VPS

https://smartone.vps.com.vn/Templates/Huong_dan_nop_tien_tai_khoan_chung_khoan.pdf

Kinh nghiệm mình là nên nộp vào ngân hàng VPBank vì đây là cty chứng khoán của VPBank dù bạn nộp từ ngân hàng khác, tiền sẽ vào tài khoản nhanh nhất, và ưu tiên nộp vào hội sở Hà Nội

Cụ thể chuyển vào VPbank như sau ( nếu từ NH khác thì chuyển nhanh 24/7)
Chọn ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô
Số tài khoản: 2644991
Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Nội dung: Chuyển tiền vào TKCK …… đuôi 1,3 hoặc 6 của Tên chủ TK
Ví dụ:
chuyen tien vao TKCK 210969 duoi 6 cua Nguyen Ngoc Linh

MỘT VÀI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN TIỀN THƯỜNG DÙNG NHẤT

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

2644991 : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô
12210000229469 :
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
0301000358958 :
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
111000129726 :
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà
Trưng
19023261401992 :
NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
0021105534008 :
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Sở
giao dịch 1
01101010208736 :
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi
nhánh Hội sở chính

Nội dung chuyển khoản như hướng dẫn trên

Facebook Comments