Đăng ký tư vấn chăm sóc và xem trang excel robostock

Nhóm RBS làm BR tại các công ty chứng khoán nên sẽ không tư vấn cho người lạ. Việc tư vấn hay đào tạo miễn phí không thể mãi mãi và cũng phải có sự phân biệt rõ ràng với tư vấn cho khách.Các bạn có thể mở tài khoản tại một trong những công … Continue reading “Đăng ký tư vấn chăm sóc và xem trang excel robostock”

Nhóm RBS làm BR tại các công ty chứng khoán nên sẽ không tư vấn cho người lạ. Việc tư vấn hay đào tạo miễn phí không thể mãi mãi và cũng phải có sự phân biệt rõ ràng với tư vấn cho khách.
Các bạn có thể mở tài khoản tại một trong những công ty chứng khoán VPS, KB, VND nơi nhóm mình làm Broker. Nếu đã có tài khoản có thể làm chuyển ID người tư vấn chăm sóc sang mình rất đơn giản.

Quyền lợi

  • tài khoản từ 100tr trở lên : add room khách và tư vấn riêng khi trao đổi
  • từ 300tr trở lên thêm quyền xem trang excel.robostock.vn
  • tài khoản <100tr : nhiều người mở ảo để lấy tin của RBS, thậm chí có khách để 1 ít cổ phiếu cả năm không giao dịch nhưng lại giao dịch nơi khác. RBS sẽ hạn chế những khách vậy