Nhận định thị trường 29/09/2016

Excel Daily: Tiếp tục trong xu thế tăng Thanh khoản toàn thị trường nay đạt gần 147 triệu cổ phiếu và 3,125 ngàn tỷ so với phiên trước  tăng 27% và 36%. Cho thấy tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường. Nhóm Blue tiếp tục dẫn dắt thị trường khi tăng (+0.55%) còn Penny … Continue reading “Nhận định thị trường 29/09/2016”

Excel Daily: Tiếp tục trong xu thế tăng

Thanh khoản toàn thị trường nay đạt gần 147 triệu cổ phiếu và 3,125 ngàn tỷ so với phiên trước  tăng 27% và 36%. Cho thấy tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường.screenshot001

Nhóm Blue tiếp tục dẫn dắt thị trường khi tăng (+0.55%) còn Penny tăng (+0.51%). Những mã tăng ấn tượng GAS (+4.6%), VIC (+0.7%), và cổ phiếu dầu khí đồng loạt đóng cửa ở mức trần như PVD, PVS, PXS,…

screenshot004

Số mã tăng là 108 ít hơn so với số mã giảm là 127 cho thấy đã có sự chốt lời sau khi Vnindex tăng mạnh từ 651 đến 692. Tính index theo phương pháp trọng số thanh khoản thì thị trường hôm nay tăng 1.05%.

screenshot002

 

Số mã vượt đỉnh 3 tháng là 18 mã, số mã phá đáy là 12 mã bắt đầu cho thấy sự tăng lỏng lẻo của thị trường.
Số mã vượt đỉnh 3 tháng: BMP GAS BVS D2D NT2 NTP HBC NNC KBC…
Số mã phá đáy 3 tháng: TNT TSC OGC…

screenshot003

RBS nhận định: Thị trường chung đang bước vào vùng kháng cự tâm lý 700 nên sẽ có điều chỉnh trước khi về vùng mục tiêu, nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Quan sát và có thể giải ngân thêm những cổ phiếu mạnh, tích lũy trong trend lên và có kết quả kinh doanh quý 3 khả quan.

vni-2909

Facebook Comments